atvidryti

atvidryti
atvìdryti tr. šnek. atnešti, atgabenti: Atvìdrijo bliūdą skerstuvių, priš ką tokia gera? DūnŽ. Ka atvìdrijo mun torto, viena košė iš ano belikusi Lk. Atvìdrijo cielą kepalą duonos, nėr nė kur dėti Krt. Tai ka atvìdrijo didžiausį viedrą Vdk. \ vidryti; atvidryti; įvidryti; išvidryti; nuvidryti; parvidryti; prividryti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • atvidrinti — atvìdrinti ( yti Skr) žr. atvidryti: Atvìdrinau tris naštas dobilų arkliams, o karvėms dvi Rs. vidrinti; atvidrinti; išvidrinti; nuvidrinti; parvidrinti; prividrinti; suvidrinti; užvidrinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvidryti — išvìdryti šnek. 1. refl. tr. išsinešti, išsigabenti: Išsivìdrijo šieno pilną doklą Krkl. 2. tr. išvaryti, išginti: Išvìdryti tokį ir ėsti neduoti! Krš. Išvìdrysu aš tus pijokus, mun čia niervų neės Krš. ║ išvežti: Numie nepagyvena… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvidryti — nuvìdryti tr. Up, Ll šnek. nunešti, nuvežti, nugabenti: Nuvìrdrijau karvėms du krežius burokų Brs. Nuvìdrijau dovenų, atsiprašė, atsileido motyna DūnŽ. vidryti; atvidryti; įvidryti; išvidryti; nuvidryti; parvidryti; prividryti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parvidryti — parvìdryti tr. Varn šnek. 1. parnešti: Parvìdrijau iš šaltinio du nėšius vandens Brs. Parvìdryk malkų Krkl. 2. parvaryti: Nepasiklaususi išejau, kitą kartą parvìdrijo mamos nabaštikė iš nibrės Krš. vidryti; atvidryti; įvidryti; išvidryti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prividryti — privìdryti tr. šnek. 1. Šmk, Brs daug prinešti: Vandens pilnus kubilus privìdrijo Krkl. 2. gausiai pridėti: Kad privìdrijo taukų! Krž. vidryti; atvidryti; įvidryti; išvidryti; nuvidryti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vidryti — vìdryti, ija ( yja), ijo ( yjo) tr. šnek. 1. DūnŽ, Brs, Krp sunkiai ar nepatogiai nešti, gabenti: Greičiau vìdryk šakalius į malkinę, bo ims lyt Šmk. Vìdryjam vandenį prieš kalną kas vakarą Jrb. 2. vyti, varyti, ginti: Vaikai, kad aš vìdrysu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvidryti — įvìdryti tr. šnek. 1. Brs įnešti, įgabenti: Įnešė žvirblelį, įvidrijo LTR(End). 2. refl. Skdv sunkiai įeiti, įsivilkti. vidryti; atvidryti; įvidryti; išvidryti; nuvidryti; parvidryti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”